EIGRP alkalmasság feltétele

A bejegyzés a https://www.practicalnetworking.net/stand-alone/eigrp-feasibility-condition/ cikk fordítása alapján készült.

Bevezetés

Az EIGRP a hurokmentes útvonalakat úgy biztosítja, hogy megvizsgálja rajtuk az alkalmasság feltételét. (Ezen kívül a látóhatármegosztást is alkalmazza, de erről majd később.)

Induljunk ki a következő topológiából:

A topológiában 4 EIGRP forgalomirányítót láthatunk. Fókuszáljunk az R4-hez kapcsolódó 9.9.9.0/29 hálózatra. Mindegyik linkre ráírtuk az EIGRP költségét. Ezek a költségek éppen melyik forgalomirányító szemszögéből FD-k (legkisebb távolság) vagy RD-k (jelentett távolságok). Például:

  • R4 legkisebb távolsága a 9.9.9.0/29 hálózatba 256
  • R4 jelentett távolsága a 9.9.9.0/29 hálózatba 0, hiszen kapcsolódik hozzá
  • R3 legkisebb távolsága a 9.9.9.0/29 hálózatba 2816 (2560+256)
  • R3 jelentett távolsága a 9.9.9.0/29 hálózatba 256 R4-től

Az alkalmasság feltétele (Feasibility Condition)

Az alkalmasság feltétele annyit jelent, hogy egy forgalomirányító nem fogad el egy hálózatba vezető új utat akkor, ha az út jelentett távolsága nagyobb, mint a jelenlegi legjobb útvonal legkisebb távolsága. Másképpen megfogalmazva azt mondhatjuk, hogy egy forgalomirányító ezt mondja: Nem fogadom el a szomszéd útvonalát egy hálózatba hurokmentes útvonalként, ha annak távolsága (mértéke) nagyobb, mint az én legjobb távolságom (mértékem). 

R3# show cdp neighbors Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID R4 Fas 0/0 178 R S I 3725 Fas 0/0 R2 Fas 0/1 141 R S I 3725 Fas 0/1 R1 Fas 2/0 171 R S I 3725 Fas 2/0

R3# show run | i ^interface|delay
interface FastEthernet0/0
delay 10
interface FastEthernet0/1
delay 8
interface FastEthernet2/0
delay 5

Vizsgáljuk meg most a fenti hálózat esetében ezeket a mértékeket.

A hurkot tartalmazó útvonalak elutasítása

Az R4 által küldött útvonalhirdetést 9.9.9.0/29-ről megkapja R3, az továbbküldi R2-nek, az pedig R1-nek, amely végül visszaküldi R3-nak. R3 végeredményben 2 hirdetést kap a hálózatról, egyet R4-től, egyet R1-től.

Világosan látható, hogy az R4-től R3-nak küldött hirdetés nem okoz hurkot, de az R4->R3->R2->R1->R3 útvonalon haladó igen. Ezt a hurkot az EIGRP alkalmasság feltételét alkalmazva felismeri.

Mi is volt az alkalmasság feltétele? Egy út akkor elfogadható, ha a jelentett távolsága kisebb, mint az aktuális legkisebb távolság. R3 legjobb útvonala a 9.9.9.0/29 hálózatba R4-en keresztül vezet, az ehhez tartozó távolság a legkisebb távolság (FD) 2816. Az R1 által R3-nak küldött 9.9.9.0/29 hálózatról szóló útvonalhirdetés jelentett távolsága (RD) 5888, ami nagyobb, mint az FD, így ezt az utat nem fogadja el R3.

Hurokmentes útvonal elfogadása

Nézzük meg most ezt a folyamatot R2 szemszögéből. 

R2 is két útvonalhirdetést kap a 9.9.9.0/29 hálózattól. Az egyik az R4->R3->R1->R2, a másik az R4->R3->R2 útvonalon keresztül. A legkisebb távolságú útvonalat R3-on keresztül éri el, így azt veszi legjobb útvonalnak. Az ehhez tartozó legkisebb távolság (FD) 4864. Vizsgáljuk meg viszont R1 jelentett távolságát (RD) ugyanehhez a hálózathoz, az 4096. Ez kisebb, mint az FD, tehát megfelel az alkalmasság feltételének, így R2 elfogadja ezt az útvonalat is, és elrakja a topológiatáblába tartalék útvonalként. Ha a legjobb útvonallal (Successor) valami történne, akkor ezt a tartalék útvonalat venné elő azonnal R2 a 9.9.9.0/29 hálózat eléréséhez.

Az alkalmasság feltétele nem tökéletes

Az alkalmasság feltételének megbízhatósága szerint két tulajdonsága van:

  • Garantálja, hogy a hurkokat tartalmazó útvonalak nem kerülnek elfogadásra.
  • Nem garantálja, hogy minden hurokmentes útvonal elfogadásra kerül.

Ennek illusztrálására nézzük a következő topológiát:

Az R1 forgalomirányító két útvonalhirdetést kap a 9.9.9.0/29 hálózatról. Egyet at R4->R3->R1, egyet pedig az R4->R3->R2 útvonalon. Egyik útvonal sem tartalmaz hurkot. Legjobb útvonalként az R3-n keresztül vezető lesz kiválasztva, lévén ehhez tartozik a legkisebb távolság (FD=4096). Az R2-n keresztül vezető útvonal jelentett távolsága 4864. Ez a távolság nagyobb, mint FD, így R1 nem fogadja el, noha ez is hurokmentes. A mértékszámítás formuláját nem lehet úgy hangolni a K-értékeket keresztül, hogy tökéletesen működjön, vagyis elfogadjon minden hurokmentes útvonalat, és elutasítson minden hurkot tartalmazót. Az sokkal veszélyesebb lenne, ha úgy hangolnánk, hogy minden hurokmentes útvonalat elfogadjon, de emellett néhány hurkot tartalmazót is.

Az alkalmasság feltételének vizsgálata

Építsük ki a fenti topológiát, majd a megfelelő parancsokkal jelenítsük meg a forgalomirányítók információit. A következő parancsokat fogjuk használni:

  • show ip eigrp topology -azokat az útvonalakat mutatja, melyek megfeleltek az alkalmasság feltételének
  • show ip eigrp topology all-links -minden útvonalat megmutat, akár megfeleltek az alkalmasság feltételének, akár nem
  • show ip route -azokat az útvonalakat mutatja, melyeket az irányítótáblához adtak

Az R1 forgalomirányítón:

R1# show ip eigrp topology
P 9.9.9.0/29, 1 successors, FD is 4096 via 10.1.3.3 (4096/2816), FastEthernet2/0

R1# show ip eigrp topology all-links
P 9.9.9.0/29, 1 successors, FD is 4096, serno 13
via 10.1.3.3 (4096/2816), FastEthernet2/0
via 10.1.2.2 (5888/4864), FastEthernet1/0

R1# show ip route 9.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
D 9.9.9.0 [90/4096] via 10.1.3.3, 01:53:18, FastEthernet2/0

Az R2 forgalomirányítón:

R2# show ip eigrp topology P 9.9.9.0/29, 1 successors, FD is 4864
via 10.2.3.3 (4864/2816), FastEthernet0/1
via 10.1.2.1 (5120/4096), FastEthernet1/0

R2# show ip eigrp topology all-links
P 9.9.9.0/29, 1 successors, FD is 4864, serno 15
via 10.2.3.3 (4864/2816), FastEthernet0/1
via 10.1.2.1 (5120/4096), FastEthernet1/0

R2# show ip route
9.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
D 9.9.9.0 [90/4864] via 10.2.3.3, 01:53:49, FastEthernet0/1

Az R3 forgalomirányítón:

R3# show ip eigrp topology
P 9.9.9.0/29, 1 successors, FD is 2816
via 10.3.4.4 (2816/256), FastEthernet0/0

R3# show ip eigrp topology all-links
P 9.9.9.0/29, 1 successors, FD is 2816, serno 7
via 10.3.4.4 (2816/256), FastEthernet0/0

R3# show ip route
9.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
D 9.9.9.0 [90/2816] via 10.3.4.4, 01:55:34, FastEthernet0/0

Az R4 forgalomirányítón:

R4# show ip eigrp topology
P 9.9.9.0/29, 1 successors, FD is 256
via Connected, Loopback99

R4# show ip eigrp topology all-links
P 9.9.9.0/29, 1 successors, FD is 256, serno 2
via Connected, Loopback99

R4# show ip route
9.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
C 9.9.9.0 is directly connected, Loopback99

Ha a topológián feltüntetett távolságokkal és útvonalakkal összehasonlítjuk a parancsok kimeneteit, végig egyezőséget találunk egy kivételével. Azt mondtuk korábban (lásd az első topológiát), hogy R3 két útvonalfrissítést kap a 9.9.9.0/29 hálózatról: egyet R4-től és egyet R1-től. R3 tanult útvonalai között viszont csak egyet látunk ezekből. (A 9.9.9.0/29 hálózathoz vezető útvonalakat a show ip eigrp topology 9.9.9.0/29 paranccsal tudjuk közvetlenül lekérdezni.) Pedig a topológiatábla az összes tanult útvonalat tartalmazza, attól függetlenül, hogy megfeleltek az alkalmasság feltételének vagy nem. Akkor hol van az R1-től tanult útvonal? A válasz a látóhatár megosztásban (split horizont) rejlik.

A látóhatár megosztás

A látóhatár megosztás annyit jelent, hogy egy forgalomirányító egy olyan interfészén nem küld ki egy adott hálózatról hirdetést, amelyen ehhez a hálózathoz jobb hirdetést kapott.

Például: R1 fogadott egy útvonalinformációt a 9.9.9.0/29 hálózat felé R2-től, de R1 R3-tól is kap ide egy útvonalfrissítést. R1 azt tapasztalja, hogy R3-tól kapott útvonal jobb, mint amit ő tudna küldeni, így R1 leállítja a 9.9.9.0/29 útvonal hirdetését R3 felé. Ezért nincsen benne az R1 felé vezető útvonal R3 topológiatáblájában.

A költségek módosítása

Módosítsuk úgy az EIGRP mértékét számító formulát, hogy csak a késleltetést vegye figyelembe, vagyis csak K3 értéke legyen 0-tól különböző. 

Egy útvonal mértéke ezek után az egyes kimenő interfészek késleltetésének összegéből, majd annak 256-tal való osztásából áll össze. Állítsuk be manuálisan R3 kimenő interfészeinek késleltetését:

R3# show cdp neighbors Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID R4               Fas 0/0            178        R S I      3725      Fas 0/0 R2               Fas 0/1            141        R S I      3725      Fas 0/1 R1               Fas 2/0            171        R S I      3725      Fas 2/0

R3# show run | i ^interface|delay
interface FastEthernet0/0
delay 10
interface FastEthernet0/1
delay 8
interface FastEthernet2/0
delay 5