Linux lemezkezelés 3. rész – LVM

Az LVM (Logical Volume Manager)

A logikai kötetkezelő a Linux operációs rendszerben a diszkek kényelmesebb kezelésére szolgáló eszköz. Ismerjük meg most ezt.


Az LVM alapjai

Az eddig bemutatott fájlrendszer-kialakítás egyetlen hibája, hogy nagyon rugalmatlan. Tegyük fel, hogy létrehoztunk egy partíciót, kialakítottunk rajta egy fájlrendszert, majd becsatoltuk a /home könyvtár alá, és ezeken kerültek tárolásra a felhasználók könyvtárai. Az idő előrehaladtával viszont kinőttük a partíciónkat, és szeretnénk bővíteni ezt a tárterületet. Amennyiben egy új SSD-vel bővítjük a szerverünket, az eddig látott módszerekkel az azon kialakított fájlrendszerrel nem tudjuk kibővíteni rugalmasan a /home tárterületét. Az LVM használatával ezt a merev struktúrát lehet egy sokkal rugalmasabb rendszerrel felváltani. (Az LVM eredetileg 1998-ban a HP-UX operációs rendszer számára lett kifejlesztve, de később a Linux szerves részévé vált. Manapság ezt a Linux kernel device mapper alrendszere valósítja meg.)

Az LVM a következő 3 fogalmakat vezette be:

 • Fizikai kötet (physical volumem, PV): A merevlemezen kialakított LVM típusú partíció
 • Kötetcsoport (volume group, VG): A fizikai kötetekből kialakított csoport
 • Logikai kötet (Logical Volume, LV): A kötetcsoportokon kialakított logikai kötet

Hogy jobban megértsük ezeket a fogalmakat, nézzünk egy példát. Tegyük fel, hogy a szerverünk rendelkezik 3 darab 1TB-os SSD-vel. Mindegyiken kialakítunk 1-1 db. 1TB-os partíciót. Ezeket nevezzük fizikai köteteknek. A 3 db. 1 TB-os partícióból kialakítunk egyetlen 3TB-os kötetcsoportot. Végül ebből a 3TB-os kötetcsoportból kialakítunk például 6 db. 500GB-os logikai kötetet, amelyeken kialakíthatjuk a fájlrendszereket, majd becsatoljuk azokat a Linux könyvtárstruktúrájába. Ezt eddig LVM nélkül is meg tudtuk volna csinálni, de tegyük fel, hogy az egyik 500GB-os logikai köteten elfogy a hely. Ilyenkor az LVM lehetőséget ad arra, hogy egy új 1TB-os SSD-n kialakított 1TB-os partícióval kibővítsük a kötetcsoportot, és ezzel a hellyel a megtelt 500GB-os logikai kötet méretét kiterjesszük. Arra is lenne lehetőség, hogy a többi 500GB-os logikai kötetekből valamelyiket felszabadítva növeljük meg a szükséges helyet.

Az LVM-ben három fő parancs áll rendelkezésünkre:

 • pvcreate – fizikai kötetek létrehozása (Kijelöli, hogy mely partíciók legyenek fizikai kötetek.)
 • vgcreate – kötetcsoportok létrehozása (A fizikai köteteket csoportosítja.)
 • lvcreate – logikai kötetek létrehozása (A Kötetcsoportokból logikai köteteket hoz létre.)

Fizikai kötetek létrehozása

Egy LVM struktúra kialakítása azzal kezdődik, hogy a rendelkezésre álló háttértárolókon (merevlemezeken, SSD-ken) a hagyományos particionáló programunkkal (fdisk, parked) LVM típusú (0x8E) partíciókat hozunk létre. Tegyük fel, hogy ezek a partíciók az sdb1, sdb2, sdb3 és sdb4.

Ezután az egyes partíciókból (amelyeket szeretnénk, hogy részt vegyenek az LVM kialakításában) fizikai köteteket alakítunk ki a pvcreate paranccsal:

root@server:~# pvcreate /dev/sdb1
 Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
root@server:~# pvcreate /dev/sdb2
 Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
root@server:~# pvcreate /dev/sdb3
 Physical volume "/dev/sdb3" successfully created.
root@server:~# pvcreate /dev/sdb4
 Physical volume "/dev/sdb4" successfully created.

Ezek a parancsok rövidebben így is kiadhatók lettek volna:

root@server:~# pvcreate /dev/sdb[1-4]

Kérdezzük le a rendszeren a pvdisplay paranccsal, hogy mely partíciók lettek LVM fizikai kötetek. (Itt most csak a /dev/sdb1 adatait jelenítjük meg, de természetesen hasonló adatokat látunk a többiről is.)

root@server:~# pvdisplay
...
 "/dev/sdb1" is a new physical volume of "<4.66 GiB"
 --- NEW Physical volume ---
 PV Name        /dev/sdb1
 VG Name
 PV Size        <4.66 GiB
 Allocatable      NO
 PE Size        0
 Total PE       0
 Free PE        0
 Allocated PE     0
 PV UUID        XiBP19-OuOk-mBVn-rqCv-e7Km-9Kph-7d0gId
...

Kötetcsoportok létrehozása

Látható, a /dev/sdb1 már fizikai kötet (PV), de még nincsen egyetlen kötetcsoporthoz sem rendelve. (A VG neve üres.) Rendeljük a fizikai köteteket a data_vg nevű kötetcsoporthoz:

root@server:~# vgcreate data_vg /dev/sdb[1-4]
 Volume group "data_vg" successfully created

Most listázzuk ki ismét a fizikai köteteket. (Megint csak a /dev/sdb1 adatait nézzük meg.)

root@server:~# pvdisplay
...
 --- Physical volume ---
 PV Name        /dev/sdb1
 VG Name        data_vg
 PV Size        <4.66 GiB / not usable 4.00 MiB
 Allocatable      yes
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       1191
 Free PE        1191
 Allocated PE     0
 PV UUID        XiBP19-OuOk-mBVn-rqCv-e7Km-9Kph-7d0gId
...

A parancs kimenetén láthatjuk a fizikai kötet nevét (PV Name), annak a kötetcsoportnak a nevét, amelyhez rendelve van (VG Name) és a méretét (PV Size), ebből 4MB nem használható. A PE Size (Physical Extent) megértéséhez azt kell tudnunk, hogy egy fizikai kötet minimálisan ebben az egységben foglalható le. Jelenleg ez az egység 4MB. Összesen 1191 4MB-os egységgel rendelkezik (Total PE), és ebből még az összes szabad (Free PE), egyetlen sincsen lefoglalva (Allocated PE). A Fizikai kötethez rendelt azonosító (PV UUID) is leolvasható.

Jelenítsünk meg információkat a kötetcsoportól a vgdisplay paranccsal. (Ha nem akarunk ennyi információt látni, elegendő a vgs parancs.)

root@server:~# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name        data_vg
 System ID
 Format        lvm2
 Metadata Areas    4
 Metadata Sequence No 1
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        0
 Open LV        0
 Max PV        0
 Cur PV        4
 Act PV        4
 VG Size        <18.61 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       4764
 Alloc PE / Size    0 / 0
 Free PE / Size    4764 / <18.61 GiB
 VG UUID        jMX4dt-p0sE-AT0r-MnNb-hBaC-kGTq-LiuY44

A kötetcsoport egyes paraméterei könnyen értelmezhetők az eddigiek szerint.


Logikai kötetek létrehozása

A harmadik lépésben hozzuk létre két logikai köteteket a rendszeren az lvcreate paranccsal Az első 10GB-os legyen, a második pedig az összes maradék hely. Meg kell adnunk a kötet nevét (-n), annak a kötetcsoportnak a nevét, amelyen létrehozzuk, és a méretét. A -L kapcsoló után abszolút, míg a -l kapcsoló után százalékos mértéket adhatunk meg.

root@server:~# lvcreate -L10GB -ndata_01 data_vg
 Logical volume "data_01" created.
root@server:~# lvcreate -l100%FREE -ndata_02 data_vg
 Logical volume "data_02" created.

Jelenítsük meg most a data_01 logikai kötetek információit az lvdisplay paranccsal. Ha nem akarunk ennyi információt látni, használjuk az lvs parancsot.

root@server:~# lvdisplay /dev/data_vg/data_01
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/data_vg/data_01
 LV Name        data_01
 VG Name        data_vg
 LV UUID        bjTVBD-elE0-a9sk-Zl2M-7KdW-UBy1-f3IhIC
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time server, 2023-07-08 06:14:22 +0000
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        10.00 GiB
 Current LE       2560
 Segments        3
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      253:1
...

A parancs kimenetének egy része könnyen értelmezhető (útvonala, neve, azonosítója, olvasható/írható, elérhető, készítés dátuma, stb.), de pár információ magyarázatra szorul. Ahogyan a fizikai kötet fizikai szegmensekből áll (PE), addig a logikai kötet logikai szegmensekből (LE). Ebből 2560 van, és a mérete 4MB, hiszen 2560*4MB=10GB. A PE és az LE mérete nem szükségszerűen azonos. Mik azok a szegmensek? Tudni kell, hogy egy logikai kötet több részből (szegmensből) épül fel, itt most 3-ból. Ezek a szegmensek akár különálló fizikai köteteken is lehetnek. (Ki lehet úgy alakítani például, hogy az egyik szegmens egy gyorsabb, a másik egy lassabb fizikai háttértárolón helyezkedjen el.) Annak érdekében, hogy lássuk ezeket a szegmenseket adjuk ki a korábban már használt lsblk parancsot. Jól látható, a data_01 3, míg a data_02 2 fizikai köteten helyezkedik el, vagyis 3 és 2 szegmensből állnak.

root@server:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb          8:16  0  20G 0 disk
├─sdb1        8:17  0 4.7G 0 part
│ └─data_vg-data_01 253:1  0  10G 0 lvm
├─sdb2        8:18  0 4.7G 0 part
│ └─data_vg-data_01 253:1  0  10G 0 lvm
├─sdb3        8:19  0 4.7G 0 part
│ ├─data_vg-data_01 253:1  0  10G 0 lvm
│ └─data_vg-data_02 253:2  0 8.6G 0 lvm
└─sdb4        8:20  0 4.7G 0 part
 └─data_vg-data_02 253:2  0 8.6G 0 lvm

Ha a saját kezükbe akarjuk venni a szegmensek kezelését is, akkor a logikai kötet létrehozásakor meg kell adnunk, hogy a logikai kötetek mely fizikai köteteken jöjjön létre. Ha például az 5GB méretű data_01 logikai kötetet úgy akarjuk létrehozni, hogy a /dev/sdb1 és /dev/sdb2-n jöjjön létre, akkor így kell kiadni az lvcreate parancsot:

lvcreate -L 5G -n data_01 data_vg /dev/sdb1 /dev/sdb2

Fájlrendszer létrehozása, felcsatolása

Utolsó lépésben a fájlrendszert kell kialakítanunk a logikai köteteken. Mindegyik logikai kötethet létrejött egy eszközfájl, ezt kell az mkfs parancsnak átadni:

root@server:~# mkfs.ext4 /dev/data_vg/data_01
root@server:~# mkfs.ext4 /dev/data_vg/data_02

Ezután már csak fel kell csatolnunk a fájlrendszereket:

root@server:~# mount /dev/data_vg/data_01 /mnt/adatok1
root@server:~# mount /dev/data_vg/data_02 /mnt/adatok2

Kérdezzük le ezeken a köteteken a szabad helyet:

root@server:~# df -h | grep adatok
/dev/mapper/data_vg-data_01    9.8G  24K 9.3G  1% /mnt/adatok1
/dev/mapper/data_vg-data_02    8.4G  24K 8.0G  1% /mnt/adatok2

Logikai kötet méretének növelése

De miben nyilvánul meg az LVM előnye? Abban, hogy rugalmasan kezelhetők a kötetek. Tegyük fel, hogy a data_01 logikai köteten elfogy a szabad hely, és bővítjük a szerverünket egy új 20GB-os SSD-vel, amelyet teljes egészében a data_01 tárhelyének növelésére szeretnénk szánni. (Most ne akadjunk fenn azon, hogy nincsen 20GB-os SSD.) Ehhez a következő lépéseket kell végrehajtanunk: Először particionáljuk az új háttértárat (egyetlen 20GB-os LVM típusú elsődleges partícióval), létrehozunk ebből egy fizikai kötetet, utána kiterjesztjük vele a data_vg kötetcsoportot a vgextend paranccsal, majd megnöveljük a data_01 logikai kötet méretét az lvextend paranccsal úgy, hogy lefedje a teljes új területet.

root@server:~# fdisk /dev/sdc
root@server:~# pvcreate /dev/sdc1
root@server:~# vgextend data_vg /dev/sdc1
root@server:~# lvextend -l +100%FREE /dev/data_vg/data_01

Kérdezzük le a logikai kötet új méretét. Látható, hogy megnövekedett ezzel az új 20GB-tal.

root@server:~# lvdisplay /dev/data_vg/data_01 | grep Size
 LV Size        <30.00 GiB

Most viszont kérdezzük le a data_01-en lévő szabad helyeket. Azt várnánk, hogy elérte ez is a 30GB-ot, de azt látjuk, hogy maradt az eredeti méreten:

root@server:~# df -h /mnt/adatok1
FFilesystem          Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/data_vg-data_01 9.8G  28K 9.3G  1% /mnt/adatok1

Miért van ez? Azért, mert a logikai kötet mérete ugyan megnőtt, de a fájlrendszer erről még nem tud. Át kell méreteznünk azt is a resize2fs paranccsal. Mielőtt ezt megtennénk, javítsuk ki a fájlrendszer esetleges hibát, csatoljuk le, méretezzük át, majd csatoljuk vissza. A visszacsatolás előtt akár újra leellenőrizhetjük. (Meg kell jegyezni, hogy a mai kernelek már képesek lecsatolás nélkül, az úgy nevezett online átméretezésre, de jegyezzük meg, hogy egy éles rendszeren mindig óvatosan bánjunk a fájlrendszert érintő változtatásokkal. Biztonságosabb, ha lecsatoljuk az átméretezés előtt. Ugyanígy nem kötelező a fájlrendszer hibáinak a javítása, de az óvatosság soha nem árt!)

root@server:~# umount /dev/data_vg/data_01
root@server:~# fsck.ext4 -f /dev/data_vg/data_01
e2fsck 1.46.5 (30-Dec-2021)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/data_vg/data_01: 12/655360 files (0.0% non-contiguous), 66754/2621440 blocks
root@server:~# resize2fs /dev/data_vg/data_01
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/data_vg/data_01 to 7863296 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/data_vg/data_01 is now 7863296 (4k) blocks long.
root@server:~# mount /dev/data_vg/data_01 /mnt/adatok1

Ezután kérdezzük le újra a méretet. Most már minden rendben, a fájlrendszerünk elérte a 30GB-os méretet.

root@server:~# df -h /mnt/adatok1
Filesystem          Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/data_vg-data_01  30G  28K  29G  1% /mnt/adatok1

Természetesen megtehettük volna, hogy mindkét logikai kötet kap az új területből hasonló módon.


Egyszerű biztonsági mentés készítése

Felmerülhet a kérdés, hogy ilyenkor az adatainkkal mi történik? Ugyan a parancsok úgy vannak megvalósítva, hogy nagy valószínűséggel nem veszítünk adatokat, de mivel az adatmentés állandó része kell, hogy legyen az életünknek, ilyenkor is gondoskodni illik egy új biztonsági mentésről. Ez roppant egyszerű. Tegyük fel, hogy a /dev/sdd1 eszközünkön van annyi szabad hely, hogy a /dev/data_vg/data_01 eszköz teljes tartalma ráfér, akkor csak a dd parancsot kell használnunk, mielőtt belekezdünk a bővítésbe, Fontos, hogy a dd parancs esetén nem a logikai kötet nevét kell megadni, hanem /dev/mapper könyvtárban található nevét, mivel fájlműveleteknél ezen a néven érhető el az eszköz. A parancsnak bitről bitre átmásolja az if-ben megadott eszköz tartalmát az of-ben megadott eszközre jelen esetben 4MByte-os blokkokban.

dd if=/dev/mapper/data_vg-data_01 of=/dev/sdd bs=4M

Logikai kötet méretének csökkentése

Szükség esetén nem csak növelni, hanem csökkenteni is lehet a logikai kötetek méretét, illetve törölni is lehet a logikai kötetet, illetve a kötetcsoportból is el lehet távolítani a fizikai kötetet. Nézzük meg, hogy hol tartunk az eddigi LVM-ünkkel. (Most csak a példában létrehozott köteteket nézzük, a rendszer LVM-jét, ami az sda-n van, nem bántjuk.)

root@server:~# lsblk /dev/sdb /dev/sdc
NAME        MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb          8:16  0  20G 0 disk
├─sdb1        8:17  0 4.7G 0 part
│ └─data_vg-data_01 253:1  0  30G 0 lvm /mnt/adatok1
├─sdb2        8:18  0 4.7G 0 part
│ └─data_vg-data_01 253:1  0  30G 0 lvm /mnt/adatok1
├─sdb3        8:19  0 4.7G 0 part
│ ├─data_vg-data_01 253:1  0  30G 0 lvm /mnt/adatok1
│ └─data_vg-data_02 253:2  0 8.6G 0 lvm /mnt/adatok2
└─sdb4        8:20  0 4.7G 0 part
 └─data_vg-data_02 253:2  0 8.6G 0 lvm /mnt/adatok2
sdc          8:32  0  20G 0 disk
└─sdc1        8:33  0  20G 0 part
 └─data_vg-data_01 253:1  0  30G 0 lvm /mnt/adatok1

Jól látható, hogy az LVM az sdb és sdc háttértárolókra terjed ki, egyetlen kötetcsoportot tartalmaz (data_vg), és összesen két logikai köteten (data_01 és data_02) tárolja az adatokat.

Tegyük fel, hogy a data_02 köteten is elfogyott a szabad hely, és mivel a data_01-en még van szabad kapacitás, úgy döntünk, hogy ugyan itt minden szabad helyet a data_01 foglal el, átcsoportosítunk 5 GB-ot a data_02-höz. Ezt az elrendezést szeretnénk elérni:

Ennek érdekében első lépésben a data_01 méretét 5GB-tal csökkentjük. ELőször csatoljuk le a kötetet, ellenőrizzük le a fájlrendszert (most a változatosság kedvéért az e2fsck parancsot használjuk), és csak ezután méretezhetjük át. (Érdemes megfigyelni, hogy itt most a kiterjesztéshez képest fordított sorrendben alkalmazzuk az átméretező parancsokat. Először a fájlrendszert redukáljuk, és csak utána a logikai kötetet.)

root@server:~# umount /dev/data_vg/data_01
root@server:~# e2fsck -f /dev/data_vg/data_01
root@server:~# resize2fs /dev/data_vg/data_01 25G
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/data_vg/data_01 to 6553600 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/data_vg/data_01 is now 6553600 (4k) blocks long.

Ezután már csökkenthetjük a logikai kötet méretét az lvreduce paranccsal:

root@server:~# lvreduce -L 25GB /dev/data_vg/data_01
 WARNING: Reducing active logical volume to 25.00 GiB.
 THIS MAY DESTROY YOUR DATA (filesystem etc.)
Do you really want to reduce data_vg/data_01? [y/n]: y
 Size of logical volume data_vg/data_01 changed from <30.00 GiB (7679 extents) to 25.00 GiB (6400 extents).
 Logical volume data_vg/data_01 successfully resized.

Ellenőrizzük le, hogy tényleg lecsökkent-e a mérete. Igen, már 25GB.

root@server:~# lvs /dev/data_vg/data_01
 LV   VG   Attr    LSize  Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
 data_01 data_vg -wi-a----- <25.00g

A biztonság kedvéért ismét ellenőrizzük le a fájlrendszert:

root@server:~# e2fsck -f /dev/data_vg/data_01

Majd csatoljuk fel, és nézzük meg a fájlrendszer méretét is:

root@server:~# mount /dev/data_vg/data_01 /mnt/adatok1
root@server:~# df -h /dev/data_vg/data_01
Filesystem          Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/data_vg-data_01  25G  28K  24G  1% /mnt/adatok1

Most pedig már van helyünk, hogy a data_02 kötetünket kibővítsük a felszabadult 5GB-tal, a korábban látott lépésekben:

root@server:~# umount /dev/data_vg/data_02
root@server:~# lvextend -L 10G /dev/data_vg/data_02
root@server:~# e2fsck -f /dev/data_vg/data_02
root@server:~# resize2fs /dev/data_vg/data_02 10G
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/data_vg/data_02 to 2621440 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/data_vg/data_02 is now 2621440 (4k) blocks long.
root@server:~# mount /dev/data_vg/data_02 /mnt/adatok2

Nagyon fontos ügyelni arra, hogy amikor ilyen szinten belenyúlunk a fájlrendszerünkbe, akkor mindig fennáll az adatvesztés lehetősége. Mindig gondoskodjunk a biztonsági mentésről! Arra is nagyon ügyeljünk, hogy a logikai kötet és a fájlrendszer mérete mindig szinkronban legyen! Figyeljük meg, hogy mind a resize2fs parancsban, mind az lvreduce parancsban abszolút értékben adtuk meg a méretet (25G). Ha az lvreduce parancsban relatíven adtuk volna meg (-5G), akkor pár blokknyi eltérés lett volna a két méret között (sajnos pont a logikai fájlrendszer lógott volna ki a logikai kötetről), és a fájlrendszer ellenőrzésünk hibát eredményezett volna. Ha a minél nagyobb biztonságra törekszünk, a logika kötet mérete mindig legyen egy kicsit nagyobb, mint a rajta lévő fájlrendszeré.


Logikai kötetek mozgatása

Tegyük fel, hogy örömmel használjuk a rendszert, de a /dev/sdc eszközünket megvalósító SSD olyan jeleket mutat, amely miatt gyanakodni kell arra, hogy meg fog hibásodni. A rajta lévő rendszert át kell költöztetni egy másik háttértárolóra. Beszereztünk egy 40GB-os SSD-t, beszereltük a szerverünkbe (/dev/sde eszközfájlként jelent meg) és nekilátunk a munkának.

Első lépésben létrehozunk rajta egy partíciót, majd abból egy fizikai kötetet, és hozzáadjuk a kötetcsoporthoz. (Itt most nem hajtjuk végre a biztonsági mentést, és a művelet előtti és utáni ellenőrzéseket, de ne feledjük, hogy ezek nagyon fontos lépések!)

root@server:~# fdisk /dev/sde
root@server:~# vgextend data_vg /dev/sde1
 Physical volume "/dev/sde1" successfully created.
 Volume group "data_vg" successfully extended

Ezután lecsatoljuk azokat a köteteket, amelyeket érint a mozgatás:

root@server:~# umount /dev/data_vg/data_01
root@server:~# umount /dev/data_vg/data_02

Ezután a /dev/sdc1 fizikai kötetet átmozgatjuk a /dev/sde1 kötetbe. Ez a művelet akár sokáig is eltarthat.

root@server:~# pvmove /dev/sdc1 /dev/sde1
 /dev/sdc1: Moved: 1.12%
 /dev/sdc1: Moved: 95.57%
 /dev/sdc1: Moved: 100.00%

Majd a kötetcsoportból eltávolítjuk a forráskötetet:

root@server:~# vgreduce data_vg /dev/sdc1

Nézzük meg, hogy most hogy alakul az LVM szerkezete. Jól látható, a fizikai kötetek átkerültek az új helyükre. A régi SDD már kiszerelhető.

root@server:~# lsblk
NAME           MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb             8:16  0  20G 0 disk
├─sdb1           8:17  0 4.7G 0 part
│ └─data_vg-data_01    253:1  0  25G 0 lvm
├─sdb2           8:18  0 4.7G 0 part
│ └─data_vg-data_02    253:2  0  10G 0 lvm
├─sdb3           8:19  0 4.7G 0 part
│ └─data_vg-data_02    253:2  0  10G 0 lvm
└─sdb4           8:20  0  6G 0 part
 └─data_vg-data_01    253:1  0  25G 0 lvm
sdc             8:32  0  20G 0 disk
└─sdc1           8:33  0  20G 0 part
sde             8:64  0  40G 0 disk
└─sde1           8:65  0  40G 0 part
 ├─data_vg-data_01    253:1  0  25G 0 lvm
 └─data_vg-data_02    253:2  0  10G 0 lvm

Ezután csatoljuk fel a köteteket, és folytathatjuk is a munkát.

root@server:~# mount /dev/data_vg/data_01 /mnt/adatok1
root@server:~# mount /dev/data_vg/data_02 /mnt/adatok2

LVM költöztetése

Tegyük fel, hogy adott egy szerverünk, benne három tárolóeszköz, sda, sdb és sdc. Az sda-n van a rendszer, míg az sdb-n és az sdc-n kialakítunk egy tetszőleges kötetrendszert LVM-mel adatok tárolására. Az idő elteltével ezt az sdb-t és sdc-t szeretnénk átköltöztetni egy másik gépbe, akár másik disztribúció alá. Ilyenkor nem elegendő csak a háttértárolókat átszerelni, hanem velük együtt kell az LVM konfigurációjukat is vinni. Erre szolgálnak az vgexport és vgimport parancsok.

Exportálni csak lecsatolt és inaktív kötetcsoportot lehet, így először lecsatoljuk a logikai köteteket, majd a vgchange paranccsal inaktívvá tesszük, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a kivesszük a kernel felügyelete alól. Ezután már exportálhatunk:

root@server:~# umount /dev/data_vg/data_01
root@server:~# umount /dev/data_vg/data_02
root@server:~# vgchange -an data_vg
 0 logical volume(s) in volume group "data_vg" now active
root@server:~# vgexport data_vg
 Volume group "data_vg" successfully exported

Az inaktívvá tett kötetcsoport nem érhető el, ezt akár le is tesztelhetjük az lsblk paranccsal, vagy egyszerűen próbáljuk meg felcsatolni, nem fog sikerülni.
Ezután átszerelhetjük az eszközöket a másik gépbe, ott először be kell importálnunk, majd aktívvá kell tennünk. (Kipróbálhatjuk ugyanazon a gépen is, ahol exportáltuk.)

root@server:~# vgimport data_vg
 Volume group "data_vg" successfully imported
root@server:~# vgchange -ay data_vg
 2 logical volume(s) in volume group "data_vg" now active
root@server:~# mount /dev/data_vg/data_01 /mnt/adatok1
root@server:~# mount /dev/data_vg/data_02 /mnt/adatok2

Az aktívvá tétel után az lsblk kimenetén újra megjelenik az LVM kötetcsoport.


A parancsok összefoglalása

Foglaljuk most össze az eddig használt parancsokat, illetve egészítsük ki néhánnyal azokat.

Fizikai kötetekhez kapcsolódó parancsok

pvcreate  Fizikai kötet létrehozása
pvremove  Fizikai kötet visszaállítása "normál" kötetté
pvdisplay  Részletes információk megjelenítése fizikai kötetről
pvs     Összefoglaló információ megjelenítése fizikai kötetről
pvmove   Fizikai kötet mozgatása
pvscan   Megkeresi a fizikai köteteket, és információkat ír ki róluk

Kötetcsoportokkal kapcsolódó parancsok

vgcreate  Kötetcsoport létrehozása
vgdisplay  Részletes információk megjelenítése kötetcsoportról
vgs     Összefoglaló információ megjelenítése kötetcsoportról
vgextend  Kötetcsoportba új fizikai kötet felvétele
vgreduce  Kötetcsoportból fizikai kötet elvétele
vgmerge   Több kötetcsoportot egy kötetcsoporttá alakít
vgsplit   Egy kötetcsoportot két részre oszt
vgck    Leellenőrzi a kötetcsoport konzisztenciáját (érvényességét)
vgchane   Megváltoztatja a kötetcsoportok attribútumait

Logikai kötetekhez kapcsolódó parancsok

lvcreate  Logikai kötetek létrehozása
lvdisplay  Részletes információk megjelenítése logikai kötetről
lvs     Összefoglaló információ megjelenítése logikai kötetről
lvextend  Logikai kötet méretének növelése
lvreduce  Logikai kötet méretének csökkentése

Fájlrendszerrel kapcsolatos parancsok

resize2fs  Fájlrendszer átméretezése
mount    Fájlrendszer felcsatolása
umount   Fájlrendszer lecsatolása
df     Fájlrendszer helyfoglalási információk
fsck.ext4  Ext4-es fájlrendszer hibáinak ellenőrzése
e2fsck   Ext(2,3,4) fájlrendszerek leellenőrzése

A cikkben szereplő példákban közvetlenül root felhasználóként bejelentkezve adjuk ki a parancsokat azért, hogy az állandó sudo használata ne vonja el a figyelmet magáról a parancsok használatáról. Felhívjuk a figyelmet viszont arra, hogy éles rendszerekben biztonsági szempontokból a sudo használata erősen ajánlott!

This will close in 20 seconds